• Kõrgus 4,2m
 • Müürile paigaldati katus
 • Monteeritud killustikalusele
 • Ehitatud kallaku sisse
Katusega
 • Kõrgus 4,2m
 • Monteeritud killustikalusele
 • Kõrgus 4,2m
 • Monteeritud asfaldplatsile
 • Kõrgus 3m
 • Monteeritud tihendatud peenkruusale
Liivalöövid
 • Kõrgus 6m
 • Stabiilsuse tagavad pilastrid
 • Sein monteeritud otse asfaldplatsile
 • Kõrgus 1,8m
 • Sein ladumisel kopeeriti asfaldplatsi serva
 • Sein laoti kaarjalt
Turbasein
 • Kõrgus 1,8m
 • Pealmine plokirida ilma nuppudeta
Eraklient tugimüür
 • Kõrgus 2,4m
 • Ajutine ehitis
 • Kõrgus 3,6m
 • Paigaldus kitsastes tingimustes
 • Kõrgus 4m
 • Paigaldus siseruumides
Vahesein
 • Kõrgus 3,6m
 • Hakkepuidu hoiustamiseks
 • Kõrgus 1,8m
 • Plokkidele paigaldatud kaarhall